Pápai Lívia, Ferenczy Noémi-díjas textilművész Diegézis c. kiállítása lesz látható a Gebauer Galériában

Időpont
2021.05.26. 09:00 - 06.21 16:00:00

Pápai Lívia a kortárs textilművészet nemzetközi rangú képviselője. Munkásságának eredményeit kimagaslóan értékelik magyar és nemzetközi szakmai szervezetek, konferenciák, múzeumok. Negyven éve meghatározó jelentőségű művészeti értékeket hoz létre.

Pályakezdésétől jelentős szerepet játszott a kárpitművészetnek a neoavantgárd korszak utáni reintegrációjában. Korai munkáinak feltáró szándéka és analitikus technikai gyakorlata ezután a szövetesség fogalmának egy integráltabb átéléséhez, majd a szövetszerűség, mint egyetemes alapelv értelmezési kísérleteihez vezetett. Művészi fejlődésének alkotói periódusait teoretikus gondolatmenetek, publikációk, egyetemi kurzusok és világszerte tartott előadások kísérték.

1979 és 1989 között nagyméretű dekoratív kárpitokat tervezett (Hotel Átrium, Magyar Hitel Bank). Több munkája került ebben az időszakban közgyűjteményekbe is (Iparművészeti Múzeum, Szombathelyi Képtár, Legújabbkori Történeti Múzeum, Janus Pannonius Múzeum), európai és tengerentúli magángyűjteményekbe. A szövet és a fotó-alapanyagok integrációjával textilszerkezeti, foto-grafikai raszter kérdések összefüggéseit vizsgálta. Alkotásmódjának a halmazelmélettel való érintkezése metafizikus dimenziók felé tágította a minimál artban és a fotórealizmusban gyökerező kiindulást.

1989-1998 között kiállítóként és nemzetközi szimpóziumok előadójaként került kapcsolatba a nemzetközi textilművészeti áramlatokkal, az egyre kiterjedtebb digitális képfeldolgozás és az algoritmikus szövetszerkezetek összefüggéseit kutató művész-szövő generációval. 1991-ben az Europäisches Kunst Handwerk stuttgarti rendezvényén az európai textilművészetet reprezentáló 10 legjelentősebb alkotó közé választották. Algoritmikus struktúrával szőtt műveiben sikerült megvalósítania az ikonológia és a technológia egységét. Tagja volt a francia és az amerikai szövetségeknek (ARELIS, ATA) és a nemzetközi textilművészeti hálózat (ITNET) correspondentjeként publikált.

Felismerte az Európán kívüli textilkultúrák egyetemes jelentőségét, így a korai közép- és kelet-ázsiai szövések európai textilművészetre gyakorolt hatását és a pre-columbian szövőkultúra metaforikus szövetszerveződési elvét. Művészi munkájában a textilművészet általános megközelítése dominált. Nemzetközi szerepléseit a Pollock ösztöndíj, a Koreai Nemzetközi Iparművészeti Világverseny díja, International Betonac Prize, Szépművészeti Múzeum Kárpit 2000 kiállításának díja fémjelzi.

Az összetettség és a réteggazdagság jegyében a koncept art reminiszcenciájaként a képernyőképek pixeleinek és a nyomtatott eljárások rasztereinek mikrovilágát szemléletes nagyításba helyezve az atomok világát és az idegrendszert modelláló rugalmas textúrákat hozott létre. Pszeudo terekben trompe l’oeil-részletekkel érvényesítette a különböző anyagok jelentésképző képességét vagy kifinomult rafinériával épített be szöveteibe kultikus-ezoterikus- transzcendens anyagrészeket, halmozott papírpépet, fémhálót, cérnarajzot, talált tárgyakat, misztikus forrásokat a csoda megidézésére. A mimézis helyét elfoglalta az arhetipikus gondolkodás.

1999-től a szövetesség alapelvét, a résznek és az egésznek, a végtelen gondolatkörének, a szövés gyakorlatából következő alapvető elvi felismerések egyetemes kulturális „előzményeit” vizsgálta, 2003-tól már mint a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Mesteriskolájának DLA aspiránsa. A Római Magyar Akadémia ösztöndíjasaként, két hónapot töltött az American Academy in Rome és a Harvard University Dumberton Oaks pre-columbian kutató könyvtáraiban. Az élő szövet – XXI. századi textúra tanulmány, avagy a végtelen individuális érintése című DLA értekezésében (2005) a szövet és az ikon érintkezési felületeit vizsgálta.

Breviárium-lapokból sodort szálakkal különleges kísérleti műveket alkotott, amelyek a világ szövetszerűségére és a szövedék világszerűségére, a határ és a határtalanság, az egy és a végtelen metafizikus kérdéseire reflektáltak. 2008-ban a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen habilitált. Tudományos a posztmodern dekonstrukció és a re-dress kérdéseiről értekezett.

2010-es évek összefoglalása volt a 2017-es Fészek Galéria-béli kiállítás. Újra az élet és a halál metafizikája került elő a művekben alkalmazott speciális, kötésben haladó szövésmód holisztikus rendjében.

„A textil a világ ökologikus működési alapelveihez tartozik. Azokhoz az alapelvekhez, amelyek a stabilitást az átalakítható, átrendezhető, átépíthető anyagi és szellemi létezőkhöz csatolják, azok által feltételezik” – írja Átalakulás I.II.III. (2012-2013) ceruza-installációja bevezetőjében.

Pápai Lívia a net-korszak törvényszerűségeit megértve, azt involválva, nem kevesebb alázattal, pontossággal és kitartással fordul a világegyetem organikus rendjéhez, a régi kultúrák holisztikus világképben gyökerező kézműves technikáihoz. Ugyanakkor részt vesz a művészettudomány kortárs diskurzusaiban. Művei túllépnek az esztétikai szempontokon és élvezeten, mentális folyamatok beindulását inspirálják, a világ lényegéről meghatározó tapasztalati tudást közvetítenek. Ellentmondásosnak tűnő elemek egymás mellé sorolásával a szépség ontológiai megnyilvánulása előtt nyitják meg az utat, amely nem függ szubjektivitástól, tudatosságtól, hanem a megvilágosodás-jellegű katarzis élményével ajándékoz meg.

A kiállítás ízelítőt ad a nemrégiben jubileumát ünneplő művésznő munkásságából.

Megközelíthetőség

Főpályaudvarról a 31,32,34Y és 35Y számú buszokkal közelíthető meg. Parkolási lehetőség a Barbakánnál.

Elérhetőség
Név
Civil Közösségek Háza – Gebauer Galéria
Cím
7627, Szent István tér 17.
Telefonszám
+36 72 215 543
Email
Nyitva tartás

hétfő: 09:00 - 19:00
kedd: 09:00 - 19:00
szerda: 09:00 - 19:00
csütörtök: 09:00 - 19:00
péntek: 09:00 - 19:00
szombat: zárva
vasárnap: zárva

Irány a webshop!