Fejezetek Pécs-Baranya gazdaság-, társadalom- és művelődéstörténetéből Országos interdiszciplináris konferencia 1. nap

Időpont
2019.11.14. 09:00 - 17:00
Háttér

9.00 Köszöntő

Miszler Tamás igazgató (Csorba Győző Könyvtár)

Keresnyei János kuratóriumi elnök (Pécs Története Alapítvány)

1. Helyi társadalom és kulturális örökség

Moderátor: Pap Dávid Zoltán osztályvezető (Csorba Győző Könyvtár, Pécs)

9.20 Bodor Mária történész (Zempléni Múzeum, Szerencs)

A magyar képeslapkiadás története Pécsről készített anzikszok tükrében

9.40 Balogh János néptáncpedagógus (Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola, Szentlőrinc)

Hagyományformáló erők. A népi kultúra metamorfózisa

10.00 Schmelczer-Pohánka Éva könyvtárvezető (Pécsi Egyházmegyei Könyvtár)

A Pécsi Püspöki Múzeum Kőtárának megalapítása

10.20 Szűts Etele osztályvezető (Forum Hungaricum Nonprofit kft Digitálisarchívum-fejlesztési Osztály, Budapest)

Baranya megye egyes helytörténeti érdekességei a Magyar Nemzeti Digitális Archívumban

10.40 Kérdések, vita

11.00 Kávészünet

11.20 Digitális örökségvédelem Baranyában

A Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének új online felületét,

a BaranyaiDigitár honlapot bemutatja: Pap Dávid Zoltán osztályvezető

2. Pillanatképek Pécs középkori és kora újkori történetéből

Moderátor: Erdős Zoltán könyvtáros (Csorba Győző Könyvtár, Pécs)

11.40 Boda Miklós irodalomtörténész, könyvtáros (Pécs)

Egy „teljesíthetetlennek látszó” kérés. Janus Pannonius pécsi püspök és Jacopo Ammannati Piccolomini bíboros levélváltása az 1460-as évek első feléből

12.00 Petrovics István történész, c. egyetemi tanár (SZTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék, Szeged)

Újabb adatok Pécs késő középkori történetéhez

12.20 Kérdések, vita

12.40 Ebédszünet

13.30 Régészet madártávlatból

A Pécsi Légirégészeti Téka kiállítása

Tudásközpont, 1. emeleti Hírlapolvasó

Köszöntőt mond: Pap Dávid Zoltán osztályvezető

A kiállítást megnyitja: Prof. Visy Zsolt, a PTE BTK Régészet Tanszék professor emeritusa

3. Egyházak az új- és modernkori Baranya kulturális és gazdasági életében

Moderátor: Pap Dávid Zoltán osztályvezető (Csorba Győző Könyvtár, Pécs)

14.00 Sterner Dániel történelem – hittan szakos tanár (Szent Mór Iskolaközpont, Pécs)

Gyümölcstermesztő lelkipásztorok a 19. század eleji Baranya vármegyében

14.20 Hábel János független kutató (Pécs)

A zsinagógával és a ceremoniális renddel kapcsolatos elöljárósági határozatok 1842 és 1859 között

14.40 Hoffmann Tamás közgazdász (Pécs)

Elfelejtett zsidó temetők Baranyában

15.00 Komlósi Ernőné ny. tanár (Pécs)

Adalékok Benda Kálmán Utazások Baranyában című művéhez

15.20 Kérdések, vita

15.40 Kávészünet

4. Társadalom és kultúra a két világháború korában

Moderátor: Erdős Zoltán könyvtáros (Csorba Győző Könyvtár, Pécs)

16.00 Nagy Adrienn levéltáros (MNL Országos Levéltára, Budapest)

„Pécs város legképzettebb hölgye” – Zánkay Kornélia a pécsi szakoktatás szolgálatában

16.20 Raposa Vivien Kitti egyetemi hallgató (PTE Bölcsészettudományi Kar, Pécs)

A pécsi Erzsébet Tudományegyetemhez kötődő bajtársi egyesületek a két világháború között

16.40 Vörös István Károly tanár (Pécsi Leőwey Klára Gimnázium)

Az Első Pécsi Bőrgyár Rt. a „zsidótörvények” korában (1938-1945)

17.00 Kérdések, vita


Megközelíthetőség

A főpályaudvarról megközelíthető a 4, 4Y számú buszokkal, leszállás a 48-as téren.

Elérhetőség
Név
Tudásközpont
Cím
7622 Pécs. Universitas u. 2/a.
Telefonszám
+72 501 650
Nyitva tartás

hétfő: 08:00 - 20:00
kedd: 08:00 - 20:00
szerda: 08:00 - 20:00
csütörtök: 08:00 - 20:00
péntek: 08:00 - 20:00
szombat: 08:00 - 20:00
vasárnap: 08:00 - 20:00

Vizsgaidőszakban a könyvtár éjfélig tart nyitva.

Irány a webshop!