Háttér

Pécs ipari berendezkedése és a rátelepült iparszerkezet, továbbá ennek révén a kialakult termelési és szolgáltatási infrastruktúra egy több évszázados gazdasági evolúció következménye.

A baranyai megyeszékhely nem csak a fejlesztések szempontjából hordoz magában számos lehetőséget, de meglévő ipara és iparszerkezete is meghatározó a régióban. Természetes és ipari tradíciókon alapuló erőforrásai, valamint a tudásalapú iparágak jelenléte és aktív szerepe jelentősen befolyásolta és befolyásolja ma is a város regionális ipari szerepét.

Külön ki kell emelni azokat a világhírű termelő cégeket és ágazatokat, amelyek Pécsett telepedtek le és huzamosabb ideig itt működtek: ilyen a Zsolnay Porcelánmanufaktúra, a bőripar, a dohányipar, az élelmiszeripar és a sörgyártás. A tradicionális iparágak között szerepel még a gépipar és elektronika, egyúttal globális gazdagági húzóágazatnak is minősülnek - csakúgy, mint a biotechnológia és a gyógyszeripar.

Az iparágak folyamatos fejlesztését segítik még a helyi egyetem és helyi szakképző, szakmai szervezetek, melyek együttesen biztosítani képesek a befektetők által igényelt egyedi képzési profilt és így a szükséges speciális munkaerőt. A helyi iparkamara és a hozzá szorosan kapcsolódó szakmai szervezetek pedig a lokális beszállítói hálózatok, elérhető partnervállalkozások biztosításában töltenek be kulcsfontosságú szerepet.

A helyi önkormányzat aktív szerepet vállal a megfelelő tőketelepítési helyszín kiválasztásában akár az ipari parkok, akár a város által kínált egyéb ingatlanokat illetően is, illetve konstruktív partnerként nyújt közvetítő segítséget a szükséges munkaerő rendelkezésre állásában.

Jelenleg is Pécsett működnek olyan világcégek, mint a Hauni, a Harmann, a T-Systems csoport, a British-American Tobacco, az EON csoport, vagy az iQor.

Környezetipar

A pécsi gazdasági környezet egyik legdominánsabban képviselt iparága a környezetipar. Pécsett és vonzáskörzetében számos cég, valamint innovatív vállalkozásokat tömörítő klaszter, illetve a Pécsi Tudományegyetem több kutatócsoportja, kutatója dolgozik ezen a területen.

A környezetiparon belül egy nemzetközi színvonalú kutatócsoport és számos vállalkozás foglalkozik a „smart city” kialakítását és üzemeltetését vizsgáló szakterületekkel, így az erőforrás hatékony technológiákkal, a kaszkád rendszerű energiahasznosítással, hulladékgazdálkodással és újrahasznosítással, a kék- és a zöld gazdaság összekapcsolódási lehetőségek kutatásával, valamint anyag- és energia hatékony épületekkel és infrastruktúrával.

A smart city koncepció mellet a környezetiparon belül szignifikáns kutatások folynak alkalmazott földtan területén is, számos vállalkozás és egy nemzetközileg is elismert klaszter is aktív gazdasági szereplője ennek az iparágnak. Az alkalmazott földtani és műszaki kutatások elsősorban energetikai és ipari felhasználási célzattal folynak a városunkban, melyek közül kiemelt területnek számít a tisztaszén technológia, a geotermikus energia, valamint a ritka földfémek kutatása.

A városban természetesen nem csak a kutatásokra, hanem a tényleges környezetipari projektek megvalósítására is számos kiváló, sőt egyedülálló példa van, ilyen a több, mint 300 önkormányzat bevonásával megvalósult Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási program, amelynek köszönhetően rekultivációra, a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésére, valamint új hulladékfeldolgozási rendszerek telepítésére került sor (a program bemutató videója a szöveg alján megtekinthető). Pécs város célja, hogy a megkezdett hulladékgazdálkodási folyamatot az elkövetkező években folytassa, és az összegyűjtött hulladékból energiát állítson elő. A 2015 októberében átadott biogáz erőműnek köszönhetően, a város szennyvíziszapból állít elő évi 4,4 millió kWh zöldenergiát. 2013 őszétől kezdve Pécs az első magyarországi nagyváros, amely távfűtésének 100%-át megújuló eredetű zöld energiából állítják elő, a hőerőműben kialakított biomassza erőműnek köszönhetően.

A fentiekből jól látható, hogy a város célja az, hogy energiaellátását minél nagyobb mértékben megújuló erőforrásokból valósítsa meg, ennek érdekében van folyamatban Pécs, Tüskésrét elnevezésű területén a 7 MW-os teljesítőképességű naperőmű létesítése.

Pécs és környékének bányászati múltjából adódóan a környezetipari terület egyik kiemelten képviselt helyi szakterülete a bányászati és ipari rekultiváció, területhasznosítás vizsgálata, ezen belül is a környezetfejlesztési irányok, mint például az energetika, a hulladékvíz kezelés, valamint a környezeti hatások monitoringja. A városban több olyan vállalkozás található, mely az egyetemi kutatócsoportokkal együtt dolgozva nemzetközi eredményeket ért el e területeken.

Végül, de nem utolsó sorban nem városi specifikumként, sokkal inkább a nemzetközi trendekhez való alkalmazkodásként a környezetiparon belül megjelentek a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást vizsgáló kutatási irányok, kutatócsoportok és kapcsolt vállalkozások is a régióban. Kiemelt területként említhető meg a komplex vízhasznosítási és zöldterületikutatások jelenléte, melyekhez nem csupán egyetemi partnerek kapcsolódnak, hanem a városi közműszolgáltatók is, mint például a Tettye Forrásház.

Jól látható, hogy Pécs város környezetipari kínálata milyen sokszínű, valamint, hogy a világpiac bármely szektorából érkező befektető könnyen találhat magának partnereket mind a letelepedéshez, mind az együttműködéshez.

A város kiemelt területként kezeli a környezetipart, valamint a kapcsolódó zöld világnézetet, ennek érdekében pályázott és pályázik Európa Zöld Főváros címére.

Egészségipar

Pécs jelenetős tradíciókkal rendelkezik az egészségipar területén, mely potenciált kihasználva a város a Dunántúl egészségügyi és egészségipari központjává vált az elmúlt évtizedekben. Az egészségipar folyamatos és rendkívül sokszínű fejlődésének lehetőségét a Pécsi Tudományegyetem jelenléte generálja, az elérhető kutatói infrastruktúrájával, a kimagasló K+F+I kapacitásával, valamint az egyetem padjaiból kilépő magasan kvalifikált diákokkal.

Fontos iparági tényező a város közvetlen közelében fellelhető termálvíz (Harkány, Sellye, Siklós) jelenléte is, mely a természetes hatóanyagok vizsgálati kutatását, népegészségügyi fejlesztéseket motivál. A Pécset körülölelő mezőgazdasági, erdészeti és borászati környezet pedig a magas hozzáadott értékkel bíró növényi hatóanyag vizsgálatok, valamint a funkcionális élelmiszerek kutatásának területeit erősítik.

A természet által nyújtotta lehetőségek mellett az egészségipar dominanciáját a város régióban betöltött egészségügyi szolgáltató szerepe is indokolja. Az általános ellátási feladatok biztosítása mellett, országosan kiemelkedő szakági ellátások is megtalálhatóak, melyeket nemzetközi színvonalú kutatási tevékenységgel támogatnak a Szentágothai János Kutató Központban működő helyi kutatócsoportok, az innovatív vállalkozások és klaszterek.

A fertőző betegségek és kezelési lehetőségük kutatásához szükséges infrastruktúra az analitika, a diagnosztika és a terápia szintjén is rendelkezésre áll, mely nem csupán az egyetemi K+F+I tevékenységeket segíti elő, hanem hozzájárul az országos megelőzési tevékenységek fejlesztéséhez is.

Az orvosi biotechnológiai kutatások megvalósulása több, nemzetközileg is elismert vállalkozás által is biztosított, melyek munkáját és lehetőségeit az egyetemi infrastruktúra és az egyetemi képzésből kiáramló magasan képzett orvos-kutatók jelenléte motivált és motivál. Az egyetemi biotechnológiai kutatócsoport mellett, e vállalkozások is részt vesznek gyógyszerkutatásokban, valamint in vitro diagnosztikus (IVD) orvostechnikai eszközök fejlesztésében, gyártásában és forgalmazásában. Az egyetem ezeken kívül különös hangsúlyt fektet a 3D sejtnyomtatásra, mesterséges szövetek kutatására, in vitro/in vivo állatmodellek fejlesztésre, valamint a mesterséges megtermékenyítésre. A biotechnológiai kutatások nagy részét a Biotechnológiai Innovációs Bázis Akkreditált Innovációs Klaszter fogja össze.

A gyógyszerkutatások és fejlesztések terén legnagyobb elismeréssel, a pécsi kutatóbázissal működő Culevit, valamint a pécsváradi gyártóbázissal üzemelő Pannonpharma rendelkeznek.

A biotechnológiai fejlesztésekhez hasonlóan a neorodegeneratív betegségek és kezelési lehetőségük kutatása, diagnosztikája, valamint terápiás lehetőségei is fontos elemei a pécsi egészségipari tevékenységeknek. E területen belül több sikeres biomarker kutatást folytattak már egyetemi kutatók és professzorok, melyek eredményeképpen piacosított termékek, start-up vállalkozások jöttek létre.

Külön kutatócsoport vizsgálja a nemzetközi trendekben is megjelent az „ageing” területét is, melyekhez kapcsolódóan a demencia kutatás és a demencia kezelésének vizsgálata tartozik a kiemelt egészségipari szakterületek közé. Ezekhez kapcsolódóan nem csupán egészségipari fejlesztések köthetőek, hanem számos egyéb iparági kutatás, kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozás városi jelenléte is szükséges.

Pécs leghíresebb egészségipari terméke a Nosiboogyermek orrszívó, mely 2014-ben orvosi eszköz kategóriában elnyerte a világ egyik legrangosabb nemzetközi termékdíját, a Red Dot Design díjat.

A pécsi egészségipar gazdasági és társadalmi jelentőségét mutatja a városban már letelepedett és működő vállalkozások jelenléte is. A Pécsett jelenlévő egészségipari háttér kiváló alapot, partnerséget, beszállítói hálózatot biztosít az iparág bármely befektetője számára. A városban működő kutatóintézetek, cégek, start-upok nyitottak a partneri, beszállító, K+F partnerség és együttműködés irányába.

Az alábbi videó az elmúlt évek leginnovatívabb pécsi termékét a Nosiboo-t mutatja be:

Kulturális és kreatív ipar

Kevés város mondhatja el magáról, hogy a városban készült kreatívipari termékek évszázadok óta a világ legkeresettebb cikkei között vannak. Pécs esetében azonban kétségtelenül így van, hiszen a XIX. században a Zsolnay gyáreozin és pirogránit termékei Európa legkeresettebb termékeinek számítottak, csakúgy, mint az Angster orgonák, napjainkban pedig Madonna és más popsztárok viselik a Pécsett készült kesztyűket, szemüvegeket.

Pécs városa a speciális hangulatának és atmoszférájának, valamint a széles kulturális és kreatív ipari oktatási rendszerének (Művészeti Szakközépiskola, Művészeti Kar, művészeti műhelyek, stb.) köszönhetően a magyarországi innováció egyik legfontosabb bázisának számít. Az iménti tényt támasztja alá a városhoz kapcsolódó Gróf Balázs és Bubreg Balázs vagy éppen a Red Bull reklámait készítő grafikusok országszerte és nemzetközileg is elismert munkája, a pécsi bőripari hagyományokat világszerte elismerté tevő Pécsi Kesztyű Klaszter vállalatai. A város hagyományos kreatívipari múltjának tovább élését biztosítja a Pécsi Orgona Manufaktúra, mely az elmúlt 20 évben Közép-Európa legnagyobb potenciáljával rendelkező orgonakészítőjévé nőtte ki magát. A pécsi kreatívipar minőségét igazolják az olyan speciális eszközök és feltalálóik, mint például az egyedi dizájnnal ellátott elektromos motor vagy éppen a kisgyerekek számára készült orrszívó, a Nosiboo.

A városban megtalálható innovációs potenciál közös kiaknázása érdekében jött létre a helyi Kreatív Ipar Klaszter, valamint szintén ezzel a céllal működik a helyi alkotók egyedi portékáját kínáló Monokrom Design Store Pécs főutcáján, csakúgy, mint a új kulturális vállalkozások alapítását segítő „koho” is, mely a helyi művészek olvasztótégelyeként funkcionál. A város is igyekszik támogatást biztosítani a kreatív iparban rejlő K+F+I potenciál kiaknázására, ennek érdekében jött létre a „kreatív pláza” létrehozásának ötlete, mely célja az alkotók felkarolása mellett egy termék outlet létrahozása.

A város kreatív vonalától a klasszikus kulturális vonal sincs lemaradva, elég csak arra az infrastruktúrára gondolni, amely a 2010-es Európa Kulturális Fővárosa program keretében jött létre a Kodály Központ, Zsolnay Negyed, Nagy Kiállítótér, vagy a Regionális Könyvtár és Tudásközpont megépülésével. A város egyedülálló hangulatához és atmoszférájához szorosan hozzá kapcsolódnak a pécsi zenekarok, festők, szobrászok, táncosok, akik mindamellett, hogy jelentős művészeti értéket teremtenek, hozzájárulnak ahhoz Pécs joggal érdemelhesse ki a „Kultúra városa” szlogent.

A város sokszínű kreatív és kulturális kínálata minden befektető számára innovatív partnerként, beszállítóként jelenhet meg, mint ahogy erre az elmúlt évek smart city, energiadesign beruházásai terén számos példa volt.

A kreatív és kulturális ipar megfelelő minőségű és mennyiségű utánpótlását elsősorban a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara biztosítja, mely intézményt az alábbi videó mutatja be:

Gépipar

A gépipar története és iparági hagyományai sok évtizedes tradícióval rendelkeznek. A Sopianae Gépgyár már az 1800-as évek végén több száz pécsi lakost foglalkoztatott, mely nem változott a gépgyár 1994-ben Hauni által történt megvásárlásával sem. A berendezés- és gépgyártás területén világvezető német tulajdonú cég jelenleg is a város egyik legnagyobb foglalkoztatója, jelentős gazdasági szereplője. Jelenléte számos kisebb gépipari vállalkozást vonzott a városba, munkaerőigénye jelentősen befolyásolta a szakképzési irányok fejlesztését is, csakúgy, mint a város másik meghatározó gépgyártó vállalata a Honsa.

Pécsett számos kiváló külföldi kapcsolattal rendelkező vállalat dolgozik a gépgyártás különböző területein, közülük kiemelkedik a Knorr Bremse egyik legnagyobb beszállítója a Matro Kft., és a kommunális gépjármű felépítmények és hidraulikus berendezések gyártásával, felújításával foglalkozó Seres Kft. A városban szintén kiterjedt nemzetközi kapcsolattal működik a biztonságtechnikai eszközök előállítását végző Strauss-Metal Kft., valamint az elektrotechnikai gyártással területén egyedülálló eredményeket elérő Kontakt Elektro Kft.is. A gépipari vállalatok közös platformjának létrehozása, valamint a közös piacra lepés érdekében alakult meg a Gépipari Klaszter, mely teljes kép ad a Pécsett és a megyében jelenlévő gyártó cégek portfóliójáról. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara jóvoltából jött létre a gépipari partnerkereső felület, mely mind a hazai, mind a külföldi vállalatok számára segítség a beszállítói hálózat kialakításában.

Az iparági potenciál és sokszínűség, valamint a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának és a városban található szakképzéseknek jelenléte garantálja a folyamatos fejlesztéseket és a hozzáadott érték teremtését. A szakképzési rendszerből évente kiáramló közel 600 tanuló, valamint az egyetemen elérhető gépész-, villamos- és környezetmérnök hallgatók, kutatók és kutatási infrastruktúra mind elemei a sikernek, a potenciális fejlesztési lehetőségek kiaknázásának.

A városban működő és K+F tevékenységet folytató vállalkozások és vállalatok szakmai kompetenciái alapján az iparágban elsősorban az autógyártás és a zöld energiával kapcsolatos projektek gépipari fejlesztései jelentenek potenciális kitörési, befektetési lehetőségeket. E területekhez kapcsolható az S3 stratégiában is definiált Smart city kereteiben a városi közlekedés igényeit kiszolgáló, elsősorban elektromos járműfejlesztés és gyártás. Valamelyest a környezetiparhoz is kapcsolódóan potenciális terület a 3D-s technológia alkalmazási lehetőségeinek kutatása a prototípusok fejlesztésében és gyártásában, illetve a környezettudatos technológiák eredményeinek integrálása, valamint a termékfejlesztés is. A tüzelőanyagcellás berendezések fejlesztése és gyártása jelenleg is képviselteti magát az iparágon belül, de a nemzetközi trendek kimutatásai alapján szerepe jelentősen növelhető.

A városban dolgozók innovációs képességét és potenciálját jól mutatja a Pécsett előállított egyedi dizájnnal ellátott elektromos motor,melynek nyomatéka 150 Nm és egy töltéssel 200 kilómétert tud megtenni.

A város vezetése a helyi kamarával és az egyetemmel együttműködésben jelentős lépéseket tett és tesz a gépipar gazdasági szerepének további növekedése, befektetői lehetőségek megteremtése érdekében. Jelenleg is rendelkezésre állnak mindazon infrastrukturális, humán erőforrás és K+F kondíciók, melyek biztosíthatják az Ön vállalkozása számára is megfelelő egyedi és kiemelkedő fejlesztési közeget.

A város legnagyobb gépipari cégének működését legjobban a HAUNI helyi vezetőjének nyilatkozatából összeállított alábbi videó szemlélteti:

Szolgáltatási központok

A shared service nemcsak üzleti gyakorlat, de működési filozófia is, hiszen fő jellegzetessége, hogy az üzleti háttérfolyamatokat és nem stratégiai szintű ügymeneteket és feladatokat (back office támogatás, bér , HR, marketing, PR, IT vagy pénzügy) a vállalatok összevonják, egy helyen összpontosítják, és így jelentős költség-megtakarítást realizálhatnak. Az SSC-ből fejlődött ki a BSC (Business Support Center), ami bonyolultabb kiszervezett feladatokat jelenti.

Pécs városa az iparághoz telepítéséhez szükséges rendelkezésre álló feltételeknek, az idegen nyelveket beszélő munkaerőnek, és a folyamatos utánpótlásnak köszönhetően Magyarország egyik legnagyobb és legdinamikusabb fejlődő SSC központjává vált az elmúlt 10 évben.

A város és a Pécsi Tudományegyetem, valamint a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara rugalmasságának és folyamatos együttműködésének köszönhetően választotta Pécs városát az Unisys és Convergys Hungary, melyeket 2012-ben követett a város leglátványosabb mértékű létszámbeli bővítését végrehajtó IT Services Hungary, mely a tervek szerint a jelenlegi 200 fős létszámot az elkövetkező években 450-re növeli.

A három jelentős nemzetközi kapcsolattal bíró cég pécsi jelenléte is jól mutatja, hogy a város rendelkezik azokkal a szükséges erőforrásokkal (megfelelő ingatlan kedvező áron; piacképes tudású, elérhető munkaerő; át képzéséhez szükséges, abban részt venni képes oktatási intézmények), amelyek révén megfelelő helyszínként szolgálhat a vállalati osztott szolgáltatásoknak.

A megfelelő oktatási környezetet már a középiskolák két tannyelvű képzése (angol, német, francia, olasz, spanyol, horvát) megalapozza, mely munkaerő bázis piaci értékét tovább növeli a Pécsi Tudományegyetem nyelvi és szakmai képzése (pl.: közgazdaságtan, informatika).

A megfelelő infrastruktúra megteremtése érdekében Pécs városa a fejlesztési stratégiájában kiemelt elemként szerepelteti, a nagyméretű, jelenleg használaton kívüli, irodai célra átalakítható épületeinek SSC igények szerinti kialakítását, előkészítését.

A fentiekből jól látható, hogy a város és az iparágban első számú partnerként jelenlévő Pécsi Tudományegyetem együttesen évi 100 fő körüli folyamatos utánpótlást, valamint igény szerint irodahelyiséget is biztosítani is tud az SSC szektorból érkező befektetők számára.

Az alábbi videóból megismerhető a legnagyobb szektorbeli foglalkoztató, az IT Services Hungary profilja:

Elektronikai ipar

Jellegéből adódóan a Pécs egyik kitörési pontjaként értelmezhető elektronikai ipar szervesen kapcsolódik a gépiparhoz, amely ugyancsak a város egyik húzóágazata.

A gépipari kapcsolódás mellet a pécsi elektronikai cégek tudományos és gazdasági tevékenységében fontos szerepet játszik az egészségipar és a környezetipar kiemelt szerepköre is. Ezen két iparág számos területen nyújt kapcsolódási lehetőségeket K+F+I tevékenységek, valamint tervezés és gyártás területén.

A városban számos kisebb elektronikai vállalkozás mellett olyan nemzetközi nagyvállalatok is megjelennek, mint az audio berendezések gyártásáról híres Harman vagy éppen az iQor, amely a Jabil Aftermarket Services részlegét felvásárolva működteti pécsi telephelyét.

A városban fontos gazdasági szerepet betöltő kis- és közepes méretű elektronikai vállalkozások szakmai kompetenciái között szerepel az elektronikai berendezésgyártás és összeszerelés, az elektronikai készülékgyártás, az elektronikai alkatrészgyártás, valamint a tüzelőanyagcella kutatása is.

A városban rendelkezésre álló humán-, gazdasági és kutatási infrastruktúra megfelelő mértékben támogatja az iparág további fejlődését. Ebben kiemelt szereppel bír a Pécsi Tudományegyetemen folytatott magas szintű műszaki képzés, valamint az iparág igényeinek is megfelelően kialakított szakképzési rendszer.

Pécs elektronikai iparában fontos kitörési terület lehet az elektronikai berendezések gyártásának, összeszerelésének, valamint a telekommunikációs eszközök gyártásának, kutatásának, összeszerelésének fejlesztése. Annak érdekében, hogy ez a kitörés megvalósulhasson, a helyi önkormányzat különböző ösztönzőkkel, egyedileg elkészített ajánlatokkal keresi és várja a Pécs iránt érdeklődő befektetőket.

Fontos kiemelni, hogy a pécsi elektronikai ipar jelentős múlttal rendelkezik, ennek megfelelően már most elérhetőek azok a szakipari és mérnökképzések, amelyek révén bármilyen termelési portfólióhoz illeszkedni tud a város munkaerő-kínálata!

A szakipari képzés fontos bástyája a Simonyi Károly Szakközépiskola, melynek rövid témába vágó videója alább látható:

Irány a webshop!