Nemzetközi elismerésben részesült a pécsi világörökségi helyszínek örökségpedagógiai programja

Egy öt országot átfogó, nemzetközi projektben vesz részt fogadóintézményként a pécsi Cella Septichora Látogatóközpont. A TRAME program résztvevői középiskolai tanárok, örökségmenedzserek és középiskolás diákok. A projekt fő célja, hogy megmutassa, mit tudnak a kulturális örökségi helyszínek hozzáadni az oktatáshoz. A pécsi világörökségi helyszínek örökségmenedzserei által összeállított program különleges elismerésben részesült.

A kétéves TRAME projektben (The project TRACCE DI MEMORIA – TRAME (2020-1-IT02-KA201-079794)) olasz, szerb, török, lengyel és magyar intézmények vesznek részt. Küldetésük, hogy a középiskolás diákok felfedezzék és megértsék a kulturális sokszínűség értékét az örökségen keresztül.


Kép

A tavalyi évben minden ország megvalósította pilot programját, melynek témája az volt, hogy az adott ország középiskolás diákjai minél jobban megismerjék a migráció és a multikulturalizmus jelenségét a római kori örökségen keresztül. Hazai oldalról a pécsi világörökségi helyszínek örökségszakértői egy 7 foglalkozásból álló programsorozatot dolgoztak ki projektmódszerrel. A projektpedagógia a nyílt oktatási-tanulási formához tartozik, amikor az indirekt vagy nyitott oktatás célja az együttműködés, az önálló vagy csoportos problémamegoldó készség fejlesztése, illetve a kreativitásra, innovatív gondolkodásra nevelés. Inkább a tanulás, mint a tanítás felől közelít. A római kori örökség inspirációt nyújtott a pécsi diákok kreatív tevékenységeihez. A több hetes programmal párhuzamosan egyénileg vagy kisebb-nagyobb csoportokban megszülettek a diákok projektmunkái: akril festmény, 3D nyomtatott Colosseum, a Korsós sírkamra makettje bemutató kisfilmmel, TRAME újság és két társasjáték.


Kép

A pécsi foglalkozássorozat igazán inspiráló volt a többi partnerország képviselői számára. Minden ország programja közül a magyar mintát emelték ki és a következő év cserediák program közös küldetésének a pécsi társasjáték továbbfejlesztését jelölték ki közös kreatív munkának.

Így az idei, második évben cserediák programok zajlanak, aminek első állomása Szerbia volt. Ott a diákok közös műhelyfoglalkozások során fejlesztették a társasjáték koncepcióját. A tervük olyan társasjáték létrehozása, amelyben a Római Birodalom térképén jelölt római kori vízen és szárazföldön ívelő utak mentén küldetéseket valósítanak meg a kor személyei. Kidolgozták a tábla, a kártyák és a karakterek grafikáját, sőt, pár karaktert már agyagból is megformáltak.


Kép

A cserediák program következő állomása Pécs, a nemzetközi esemény fő bázisa a Cella Septichora Látogatóközpont lesz április 4-8. között. A terv megvalósítani a diákok ötletét, átállni kézműves változatról digitális print formára, hogy nyomtatható társasjáték szülessen.

A projektről részletesen itt: https://trameproject.eu/

Irány a webshop!