Családbarát Magyarorzág Pécsi Eseménye

Kézikönyvek, módszertani szakanyagok ÁTADÁSÁVAL, workshopok megszervezésével járul hozzá a Családbarát Magyarország Központ a kisgyermekek fejlődésének hatékonyabb támogatásához

Helyszín: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, H-7624. Pécs, Ifjúság útja 6.

Időpont: 2021. november 15. 11:00 óra

Az iskoláskor előtti eltérő, megkésett fejlődésű gyermekek és családjaik hatékonyabb ellátását szolgálja a Családbarát Magyarország Központ európai uniós finanszírozású Gyermekút projektje (Kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése, EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001). A kiemelt projekt keretében a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara kapott szakmai segítséget.

A kisgyermekes szülők gyakran aggódnak amiatt, hogy gyermekük megfelelően fejlődik-e. Nem tudják, mi tekinthető „normálisnak”, és mikor kell szakemberhez fordulniuk. Rendkívül fontos, hogy a kicsik fejlődési eltéréseit időben észrevegyük és a megfelelő szakemberhez forduljunk. E szakembereket segítjük abban, hogy a lehető legjobb válaszokkal, tanácsokkal láthassák el a szülőket.

E segítségadás részeként a Családbarát Magyarország Központ a helyszínen módszertani és tréneri kézikönyveket, háttéranyagokat mutat be és ad át a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának. A kiadványokat Dr. habil. Láng András PhD egyetemi docens, dékánhelyettes, és Prof. dr. Péley Bernadette PhD egyetemi tanár, intézetvezető veszik át.

A rendezvény napján közös online workshopot is tartanak a kora gyermekkori szakellátásban résztvevő szakemberek számára „A gyermek fejlődésbeli rendellenességének felismerését, fejlődésének nyomon követését célzó ismeretadás” címmel.”

További információ, interjúkészítésre vonatkozó kérés: Gedeon András (+36 30 482 3428, e-mail cím: sajto@csalad.hu ).

A Családbarát Magyarország Központ közreműködik a hazai demográfiai fordulat elősegítésében, a családok, valamint az idősek támogatásával összefüggő feladatok megvalósításában és a női esélyegyenlőséggel kapcsolatos törekvések segítésében. A Központ fő tevékenységeként a magyar családokat támogató kiemelt projekteket tervez és valósít meg, valamint működteti a kapcsolati erőszak áldozatait segítő Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot.

Irány a webshop!