Várostörténeti múzeum

Jegyár
350 Ft-tól

Történet

A Várostörténeti Múzeum 18. századi, hangulatos épülete Pécs legrégibb ipari műemléke, tímárház volt egykor. Állandó történeti kiállítása igen gazdag tárgyi-, képi- és dokumentum műtárgyegyüttest mutat be a török alóli felszabadulástól (1686) az 1950-ig terjedő időszakig.

Sok enteriőr, makett színesíti a tárlatot, megcsodálható itt több korból származó szobabelső, s emellett a múzeum igen jelentős képeslapgyűjteménye, valamint egy, az 1940-es éveknek sehol máshol nem látható tárgyakkal, relikviákkal emléket állító kiállítás is.

Egyperces - szerző: Horváth Viktor, író

Egyszer Mátyás király álruhában, szegén deáknak öltezve Pécsben járt volt. Jött-ment a virágzó váras nyüzsgő-zsizsgő utcáin, járt-kelt a nép közett, mint javíthatná szeretett alattvalói sorsát, kutatta, hogy ugyan nem hatalmaskodik-e a polgárokon a városbíró, nem hajtja-e törvéntelenül robotra a szegény népet a nagyhatalmú földesúr, nem szedi-é bé az adót kétszeresen a tekintetes magisztrátus, nem hűséges vazallusai céheinek adja-e a zsíros megrendeléseket az ármányos főispán. Ahogy így vizsgálódik-húzkolódik-vonkolódik, konkorodik, belénkedik, egyszer csak egy igen nagy kőház előtt találja magát. Nézi a nagy kőház igen magas ormát, hogy vajon kijé lehet az a ház, amikor a kapuból váratlan elétoppan a nagybajúszú főszolgabíró hét darabonthajdúval, hogy ijedten bolyhúlt a nép a szegén deák környűl, az meg győzi körbeforgatni a fejit csudálkozásában.
– Látod-e azt a hétakós, vasalt öreghordót, te ágrúlszakadt barboncás deák? – kérdezte a nagybajúszú főszolgabíró Mátyás királyt volt, míg a hét hajdúdarabont tüstént körbe es fogta őt a kifeszített alabárdbuzogányával, de nem tudták.
Mátyás nem szokott az efféle rút beszédhez, de eszébe vevén álöltözetű misszióját, és fel nem fedezvtetén magát finom udvari modorától, csak békességesen ekként mondott az ő népe ézes nyelvén beszélve:
– Látom-e ha ki a kúrvafattya meg nem hágja-orbitális lánchordta-teremtette cenkek valogát.
– No, ez már helyre beszéd – mondta a főszolgabíró, azzal csak megpödrötte a bajuszát, és intett volt az állával a darabonthajdúknak, azok pedig a hétakós vasalt hordóra állíták Mátyás királyt, kigombolták a gatyáját, és Mátyás hejába fintorgott és toporgott, nem volt menekvése, hét butéliából csurgatták a vizet a fülin, es addéglan csobogott és lucsogott a füle mellett az a sok víz, mígnem Mátyás az öreghordóba egyenest belépisált.
Szégyellette magát az igazságos király, mert fess menyecskék és pipes asszonnépek is illegődtek az utcán volt, de csak eltakarítá magát Pécs várasábúl, fel Budára, ott Budán megfúvatta az öreg rezes harsonát, aranyas királyi ruhába öltezett, és fényes apródoktúl, cifra lovagoktúl, kópiás mercennáriusoktúl kísérve nagy ámbitussal megindúlván, újból bévonult Pécs várasba, egyenesen a magas ormú ház elé, ott is a hétakós öreghordóhoz, s mint szalad futva a nagy bajuszú főszolgabíró rohantában:
– Felségeskirályom, életemhalálom…
– Vétesd le a fejit, fölséges király úr – mondotta a kancellárius.
– Vonyjad hegyös karóba – tanácsolta a katonák hadnagya.
– Töresd meg a csontját a bakóval – javasolta a hopmester.
– (…) – súgta a fülébe az udvari bolond.
Mátyás akkor gondolkodott egy minutát – míglen-közben a lova előtt térdeplő főszolgabíró gubáncos üstökibűl csak úgy szakad a veríték –, szippantott egyet-kettőt a hordó felett lengedező áerbűl Mátyás, azzal csak ennyit mondott teljes erőhatalommal:
– Kedves főszolgabíró uram, ez itt a tímárok utcája >1861 Kesztyűmanufaktúra, és tudjuk, hogy a bőrcserzéshez milyen sok pisi szükséges, vala mint azt es tudjuk, hogy bármekkora is az várasi nép szorultsága, a tímár céhnek a jó cserzőanyagból soha nem elég. Tehát a tímárság felvirágoztatására elrendeljük és megparancsoljuk, hogy az egész kíséret és velük minden hadinép…
Azzal leparancsolta a lováról a kancelláriust, a hadnagyot és a hopmestert, és sorban, letolt gatyával mindegyiket a hétakós vasalt öreghordóhoz kergette, utánuk felsorakozott a hadinép, mind az egész Feketesereg, letolt gatyával, legvégül pedig maga Mátyás király, hogy a hétakós, vasalt öreghordón fejjül az áradat kiömölvén széjjelszaladtában hömpölyögé bugyogott volt.
Így esett igazságos Mátyás király utazása Pécs várasában. (A legeslegvégén pedig még az udvari bolond es.)

Komoly
A Várostörténeti Múzeum a híres Tímárházban működik. Az épület maga is város- és ipartörténeti műemlék, a gyűjtemény pedig hatalmas ívben vetíti elénk a város történetét dokumentumokkal, régi fotókkal, makettekkel, térképekkel, korabeli használati tárgyakkal, fegyverekkel, ruhákkal, bútorokkal, plakátokkal a török hódoltság végétől a 20. század közepéig.

Jegyárak

Teljes árú belépő: 700 Ft
Kedvezményes árú belépő: 350 Ft

Várostörténeti múzeum
+ 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+ 3Várostörténeti múzeum
+ 3Várostörténeti múzeum
+ 3Várostörténeti múzeum
Elérhetőség
Név
Várostörténeti múzeum
Cím
Telefonszám
+36 72 310 165
Irány a webshop!