JPM: három pályázat, 125 millió forint támogatás

Három különböző pályázaton összesen 125 millió forint támogatást nyert a Janus Pannonius Múzeum. Az elnyert forrásokból egy nagyszabású állandó és egy időszaki tárlat, valamint egy tudományos program valósul meg a jövőben.

1) Új állandó kiállítás a Széchenyi tér 12. sz. épületben

A Magyar Géniusz Program az elnyerhető maximális támogatást, 100 millió forintos forrást biztosít a Széchenyi tér 12. sz. alatti (korábban a Régészeti Múzeumnak otthont adó) épületben megrendezendő új állandó kiállításra. Ezáltal Pécs központjában olyan korszerű tárlat létesül, amely három múzeumi gyűjtemény tematikáját öleli fel, és a Janus Pannonius Múzeum hiányzó (régészeti) vagy elavult (történeti és néprajzi) állandó kiállításainak helyébe lép. A korszerű infrastruktúra olyan szolgáltatásokkal egészül ki, amellyel a JPM eddig nem rendelkezett: az épületbe érkező látogatót központi információs és jegyeladási központ fogadja majd ruhatárral, illetve múzeumi bolttal.

Az új állandó kiállítás tematikus egységeit olyan pécsi, baranyai helyszínek adják, amelyek megyei vagy országos horderejű események kiindulópontjai vagy központjai voltak. A konkrét helyszínek, események középpontjában olyan jelentős személyiségek (géniuszok) állnak, akiknek hatása rendszerint túlmutat Pécsen és Baranyán (pl.: Janus Pannonius, Zrínyi Miklós, Verancsics Antal). Emellett górcső alá vesz olyan intézményeket, helyszíneket (pl.: a pécsi püspökség, Ormánság, máriagyűdi búcsú), termékeket (pl. Zsolnay porcelán, pécsi kesztyű), amelyek közismertek az országban, vagy éppen részei hazánk kulturális örökségének. A könnyen befogadható kiállítási anyag erősíti a térség vonzerejét, a turistákat új helyszínekkel, a vidékhez köthető hagyományokkal, látnivalókkal ismerteti meg. A tárlatot Pécs város napján, 2023. szeptember 1-jén nyitnák meg a látogatók előtt.

2) Petőfi 200 kiállítás

A JPM Petőfi 200 programra benyújtott pályázata 20 millió Ft támogatásban részesült. Ebből a Petőfi-emlékévhez kapcsolódó időszaki kiállítás valósul meg a történeti, néprajzi, valamint a képző- és iparművészeti osztály gyűjteményéből válogatott jeles műtárgyak felvonultatásával.

Újfajta megközelítések, az érdeklődő közönség felé való nyitottság jellemzi a múzeumi tervet: Tekints rá másként! Ismerd meg, ami rejtve volt! Őrizd és vidd tovább! Célja a fiatal generáció, többek között az iskolás korosztályok megszólítása, az informális oktatás elősegítése, a tudományos eredmények bemutatása, illetve a gyűjteményeinkben őrzött kulturális javaknak a nagyközönséggel való megosztása.

A kiállítás a helyi jellegzetességek megismertetését állítja középpontba, kiállításban még fel nem dolgozott forrásokat is bemutat majd, témájában felöleli a reformkor, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc időszakát, valamint ’48-as jelképeink jelenkorig ható történetébe is bepillantást enged majd.

E különleges kiállítás a leendő látogatókkal együtt készül, ugyanis a záró témát – amely a szabadságharchoz kötődő nemzeti emlékezet jelenben való továbbéléséről szól, s egy digitális könyv lapjain lesz látható –, diákok pályamunkáiból állítjuk össze. A JPM ez év őszén

tervezi meghirdetni pécsi, Baranya megyei iskolák számára a pályázatot, amelynek keretében az irodalmi, képzőművészeti műfajok mellett szeretnénk teret adni a nem hagyományos műfajokban születendő műveknek is. Az érdeklődők véleményt is nyilváníthatnak majd, a kiállításban bemutatott reformkori eseményekhez kapcsolódó és kiemelt közéleti ügyekből letehetik a voksukat. Az egy éves időszakra tervezett tárlathoz múzeumpedagógiai foglalkozások kapcsolódnak és különféle érdekes programok megvalósítását is tervezi a múzeum.

3) Színvonalas kiadványok és publikációk a vadnövényhasználatról

5 millió forinttal támogatta a Magyar Géniusz Program „A vadnövények etnobotanikája – népi növényhasználati örökségünk” című tudományos program megvalósítását. Ennek célja a magyar kulturális örökség részét képező régi növényhasználat adatainak összegyűjtése, tematikus rendezése, rendszerezése, közzététele. A program során összegyűjtött adatokat, információkat hiánypótló, színvonalas kivitelű könyvben, magyar és angol nyelvű publikációkban, valamint több tudományos-ismerterjesztő anyagban publikálják.

Irány a webshop!