Észrevetted már, mennyi verset és idézetet írtak a pécsi falakra?

Radnóti Miklós, Weöres Sándor, József Attila, Shakespeare - néhány szerző, akiknek versei pécsi köztereken rejtőznek. A belvárosban és a Mecsekoldalban számos ilyen alkotást találtunk házfalakon, villanyoszlopokon és elosztószekrényeken.

Mecseken, William Shakespeare: III. Richárd

„York napsütése rosszkedvünk telét tündöklő nyárrá változtatta át” – kezdi Shakespeare III. Richárdja nyitó monológját. Az idézet a Tubes felé vezető sétaút egyik sorompóján olvasható, York helyett Pécs felütéssel. Készítőjét nem ismerni, ahogy a többi közterületre felfirkált versét vagy idézetét sem.

A Vince utcában, József Attila: Reménytelenül

József Attila Reménytelenül című versét kétszer is megtaláltuk, a Hunyadi úton, a Szent Mór Iskolaközpont falában egy elektromos kapcsolószekrényen és a Vince utca egyik villanyoszlopán. Az írásból az is látszik, hogy két különböző személytől származik.

Hunyadi út, Szent Mór Iskolaközpont fala
A Hegyalja úton, Weöres Sándor: A célról

Ez a legnagyobb köztéri vers a költő portréjával a Hegyalja úton, az 11400-as trafóház északi oldalán. Weöres Sándor nagyon szerette Pécset, csaknem nyolc évet töltött a városban 1933-1940 között, amikor ide járt az Erzsébet Tudományegyetemre. A költő édes­any­ja pé­csi lány volt, ma is áll a Szent Ist­ván té­ren nagy­ap­já­nak, Blaskovich Ist­ván táb­la­bí­ró­nak a há­za, ahol kis­gye­rek ko­rá­ban sokat ven­dé­ges­ke­dett. A Tettyét és a Havihegyet versbe is foglalta, talán ezért került pont ide a verse.


Az Ágoston téren, Radnóti Miklós: Levél a hitveshez

Az Ágoston tér egyik kapcsolószekrényén találkozhatunk Radnóti Miklós portréjával és versrészletével. A verset Bálint András Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színész szavalja egy régi felvételen. Érdekes egybeesés, hogy a színész pécsi származású, hároméves koráig élt szüleivel a Szendrei Júlia utcában.


Rejtélyes idézet az Alsóhavi utcában

Az Alsóhavi utca egyik házfalán első olvasatra egy rejtélyesnek tűnő idézet van zöld festékkel felfújva. A nehezen értelmezhető sorok Géczy Gábor fizikustól származnak. Géczy Gábor idén januárban hunyt el, ő a Magfalva alapítója, akinek elévülhetetlen érdemei vannak a magyar népi hagyományos értékek újrafelfedezésében. Az idézet nem teljes, a felirat készítője lerövidítette a fizikus idézetét.

“A felébredés többé már nem afféle spirituális ‘buli’, hanem létkérdés. Lassan elérjük azt a lélektani határt, amikor már nem fogjuk tovább bírni a félelemben tartásunkat, és ennek elviselhetetlensége rá fog minket kényszeríteni arra, hogy megváltozzunk. Fel kell most már fognunk, hogy az, hogy merre billen a világunk sorsa, rajtunk múlik! Elment a csatában a derék. In Memoriam Géczy Gábor”

forrás: Pécs Aktuál - Fóris Gábor

Irány a webshop!