A sörfőzés múltja, jelene és jövője Pécsett

Időpont
2023.10.12. 18:00 - 19:30

Hegyesné Dr. Vecseri Beáta, a Pécsi Sörfőzde kutatási- és fejlesztési igazgatójának előadása.

Az előadás nyomon követi a pécsi sörfőzés történetét a XIV. század elejétől napjainkig. Képet kapunk a sörfőzés korai szakaszáról, a török hódoltság alatti serfőzésről, valamint majd az ipari sörgyártás kialakulásának feltételeiről, megvalósulásáról. Bepillantást nyerhetünk a XX. század háborúkkal és rendszerváltozásokkal tarkított történetébe. Végezetül a 2017-es tulajdonosváltás következtében lezajlott változásokról és jövőbeli célokról, fejlesztésekről kaphatunk információkat.

Hegyesné dr. Vecseri Beáta vegyészmérnöki, majd mérnök-tanári oklevelet szerzett. Ezután tíz éven keresztül egy élelmiszeripari szakközépiskolában dolgozott, majd gyakorlati oktatásvezetői beosztásban. Ezalatt az időszak alatt került szoros kapcsolatba a söriparral. 1998-ban élelmiszermérnöki diplomája megszerzése után meghívást kapott a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen akkor alakuló Sör-és Szeszipari Tanszékre. Részt vett a tanszék alapításában, a tanagyagok kidolgozásában, a tanszéki infrastruktúra kifejlesztésében. Később hosszú időn keresztül a tanszék vezetője, emellett az Élelmiszertudományi Kar dékánhelyettese majd dékánja volt. A közel harminc éves oktató- és kutatómunka révén a Sör- és Szeszipari Tanszék a hazai söripari kutatás és szaktanácsadás központjává vált. Sörös szakemberek generációinak az oktatásában vett részt. Számos szakmai projekt résztvevője és vezetője volt. Nevéhez köthető a Sör szakmérnök képzés létesítése. Munkája során szoros együttműködés alakult ki a Tanszék valamint a söripari nagy- és kisvállalatok között, ami napi szaktanácsadás, termékválaszték bővítési kísérletek, technológiai optimalizálások, fejlesztések, innovációs szerződések formájában realizálódott.

Tudományos és közéleti tevékenysége során több szakmai testület tagja vagy elnöke volt Munkásságát számos egyetemi és állami kitüntetéssel honorálták. 2018-as nyugdíjba vonulása óta a Pécsi Sörfőzde Zrt. Kutatási- és Fejlesztési Igazgatója beosztást tölti be. A legnagyobb magyar kisüzemi sörfőzde munkatársaként kutatás-fejlesztési és egyéb innovációs pályázatok témavezetője, szakmai felelőse.

18.30 A sörök sokszínűsége
Dr. Koren Dániel, a Pécsi Sörfőzde sörmesterének előadása

Szervezők: PTE Nemzetközi Igazgatóság

Irány a webshop!