K+F

Kutatásfejlesztés

A tudásigényes iparágak területi bővülésének, tőketelepítésének egyik legfontosabb szempontja értelemszerűen az, hogy a leendő telephely környezetében megvannak-e azok a feltételek, amelyek az optimális működéshez helyben is kellenek: ilyen az általános gazdasági feltételek mellet a helyi magas színvonalú felsőoktatás, a minőségi szakképzés, a tudásigényes iparágban igénybe vehető helyi beszállítói kör és a meglévő helyi munkaerő szakképzési szintje.

Feltörekvő országként Magyarországra is jellemző, hogy évenként növekszik a K+F+I ráfordítások költségvetési és piaci mértéke, ezzel párhuzamosan pedig Pécsett is fokozódik a kutatás-fejlesztési ráfordítások mértéke – ezek legnagyobb részét az egyetemi és vállalati kutatások, innovációs eljárások jelentik.

Az iparágak menüpontban található területek mindegyike magas színvonalú felsőoktatást, szakképzést és elérhető munkaerőt igényel, így nyilvánvaló, hogy ezen iparágak további szereplőit a város a jövőben is teljes mértékben képes lesz kiszolgálni.

Ki kell emelni a Pécsi Tudományegyetem kutatási-fejlesztési-innovációs kiszolgáló szerepét is, az egyetem körül szerveződött innovatív vállalkozásokat (akár egészségipari, akár mérnöki, akár informatikai-elektronikai, akár pedig gépipari tevékenységről van szó), a helyi munkaerő (korábbi világcégek pécsi jelenlétéből adódó) szakismeretét, valamint azt a rendkívül magas színvonalú helyi szakképzést, amely képes a szükséges munkaerőt bármilyen egyedi igény esetében képezni-átképezni.

Ízelítőként az alábbi videón kerül bemutatásra a Műszaki és Informatikai Kar hallgatói által fejlesztet versenyautó:

Innovatív vállalkozások

Baranya megye az innovációs térben való elhelyezkedése alapján "tudás-régiónak" minősül, mely az egyetemi K+F ráfordítások dominanciáját, illetve az erre „települő” innovatív vállalkozások, nagyvállalatok jelenlétét igazolja.

Mindezt jól alátámasztja az a tény is, hogy a pécsi vállalkozások legnagyobb számban olyan iparágakban tevékenykednek, melyek egyetemi K+F kapcsolatot feltételeznek, illetve amelyekben kiemelt fontosságú az innovációs készség, a megfelelően biztosított és elérhető K+F infrastruktúra.

Az egészségiparban számos olyan kimagasló eredményű, innovatív vállalkozás található Pécsett, mely kutatásaiban szorosan együttműködik az egyetem orvostudományi karával – ilyenek a Pannon Pharma Kft., DSS Consulting Kft., Biotecont Kft., Medicor Zrt.

A gépipari vállalkozások közül megtalálhatóak autóipari beszállítói cégek, egyedi gépgyártók és alkatrészeket előállító innovatív vállalkozások is (pl. ide sorolható a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter minden tagja), melyek az egyetem műszaki karával ápolnak szoros kutatási kapcsolatot. De a környezetiparról is elmondható, hogy jelentős innovációs potenciállal rendelkezik KKV-k terén, külön kiemelve itt a Dél-Dunántúli Környezetipari Klasztert.

A „Tudás-Park” projekt keretében a helyi iparkamara, az egyetem és a helyi önkormányzat közreműködésével felmérésre kerültek a pécsi vállalkozások kutatási kapacitásai, így a helyi partnerségi kínálat folyamatosan bővül és egyre több információval tudunk a lehetséges befektetők rendelkezésére állni.

A gépipari cégeket, tevékenységüket, tudásukat, kapcsolódó kompetenciákat egy platformon jeleníti meg a kompetencia.pbkik.hu weboldal, mely jelentős segítséget nyújthat a régióban fellelhető gépipari kapacitásokra vonatkozó kérdésekben.

A városban működő vállalatok innovatívságát több, mint 150 éve folyamatosan igazolja a Zsolnay Porcelánmanufaktúra, melynek munkásságát és évszázadokat átölelő újításait az alábbi videó mutatja be:

Együttműködés az egyetemmel

Teljesen nyilvánvaló körülmény, hogy egy város életében az innovációs potenciált az oda érkező befektetői tőke és a helyben meglévő tudásanyag határozza meg. Utóbbi tényező esetében kiemelt szerepe van a felsőoktatásnak, hiszen az egyetemek, főiskolák tevékenysége nemcsak a felsőoktatásra szorítkozik, de ezeknek az intézményeknek kiemelt szerepük van a helyi gazdaságban is: egyrészről biztosítják a helyi tudás folyamatos utánpótlását, másrészről pedig kutatás-fejlesztési tevékenységükkel (együttműködésben a helyben működő vállalatokkal) maguk is részt vesznek az érintett térség innovációs jellegének erősítésében, a modern gazdasági környezet kialakításában.

Pécs városa rendkívül szerencsés helyzetben van, hiszen az itt működő felsőoktatási intézmény nemcsak az ország első egyeteme, de mára már nemzetközi hírű tudáscentrummá is kinőtte magát.

Ebben a fejezetben Ön részletes információkat kap az egyetem rövid történetéről, ismert oktatóiról és hallgatóiról, megismerheti az ott folyó tudományos és kutatási munkát, az egyetem zászlóshajójának tekinthető kutatóközpontot, továbbá a PTE, a város és a helyi gazdaság kapcsolatát is.

Ezek az információk együttesen szolgálják, hogy az érdeklődő befektetők már előzetesen megismerjék a helyi innovációs és szakmai együttműködési lehetőségeket és ennek alapján tudják meghozni üzleti-befektetői célú döntéseiket.

Szentágothai János Kutatóközpont

5 fő kutató klaszter (idegtudományi, molekuláris, épületenergetikai, immunológiai, fizika-kémiai), 24 különféle kutatócsoport, több száz rangos elismeréssel rendelkező kutató, egyedülálló K+F infrastruktúra, az ország és Közép-Európa legmodernebb kutatóközpontja, így lehet röviden bemutatni a Szentágothai János Kutatóközpontot.

A kutatóközpont olyan K+F+I tevékenységeknek ad helyet mint az ageing, 3D vagy a smart city megoldások fejlesztése, melyhez kiváló alapot biztosít a minden igényt kielégítő kutatói bázis és utánpótlás, valamint a speciális műszerpark.

A Kutatóközpontban működő kutatók részletes eredményeit, tevékenységét az alábbi linken ismerheti meg az olvasó:

http://szkk.pte.hu/hu/ringbooks

A Szentágothai János Kutatóközpont a város és az Egyetem innovációs és kutatási zászlóshajó, mint ilyen elsődleges partnerként lép fel a Pécs iránt érdeklődő, a K+F tevékenységre, valamint jelentős innovációs háttértámogatásra igényt tartó vállalatokkal történő kapcsolatépítésben.

Az SZKK humán és kutatási infrastruktúrájának köszönhetően Pécs városa számos speciális – elsősorban K+F+I tevékenységre vonatkozó - befektetői igényt tud kielégíteni, elsősorban az orvos- és természettudományok, valamint a smart technológiák terén.

A Szentágothai János Kutatóközponttal történő kapcsolatfelvételben az egyablakos ügyintézés keretében a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. tud segítséget nyújtani minden érdeklődő számára.

A Kutatóközpont épületét az alábbi videó mutatja be:

Szellemi tulajdon védelem

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a PTE együttműködésében létesített ún. PATLIB központ elsődleges feladata a szabadalmakkal, azok bejegyzésével és teljes körű ügyintézésével kapcsolatos tanácsadás, információszolgáltatás.

Különösen az innovatív ágazatokban érintett potenciális pécsi befektetőknek jelent ez kiemelt szolgáltatást, hiszen egy K+F szabadalom esetében nagyon fontos szempont, hogy legyen egy olyan szervezet, amely a szabadalmaztatás, valamint iparjogvédelem és oltalom területén teljeskörű segítséget nyújt az ügyintézés során.

A PATLIB központban Ön nemcsak általános jellegű információkat és tanácsokat kap, de tájékozódhat a szabadalmi, iparjogvédelmi díjakról, tehát már az ügyintézés előkészítése során a kapcsolódó költségeket is ismeri.

A fentiek mellett a PATLIB további és a befektetők számára is hasznos feladata, hogy a központnak hozzáférése van a legfontosabb iparjogvédelmi bázisokhoz, vagyis Ön első kézből tudhatja meg, hogy védelem alá venni kívánt eljárást/fejlesztést/terméket a korábbiakban már regisztrálták-e.

A központ működéséről még többet megtudhat itt.

Simonyi BEDC

Pécs mindig is híres volt az itt készülő egyedi, innovatív termékek (bőripar, Zsolnay, stb.) elkészítéséről, ez a vállalkozói készség és kapacitás természetesen jelenleg is megtalálható a városban, elsősorban a Pécsi Tudományegyetem bázisán. A helyben meglévő vállalkozási kapacitás, készségek és képességek bővítése, fejlesztése az inter-, és multidiszciplináris innovációk, újítások feltárása, fejlődése, s piacosítása érdekében jött létre a Simonyi Üzlet- és Gazdaságfejlesztési Központ (a továbbiakban Simonyi BEDC).

A Simonyi BEDC nem csak általánosságban nyújt segítséget a partnerei számára, hanem nemzetközi együttműködéseinek köszönhetően képet ad a külföldi gazdasági trendekről, innovatív megoldásokról.

Az innovációk, újítások forrásaként szolgáló vállalkozói kapacitásbővítés során a Simonyi BEDC a társadalom minden rétegét meg kívánja célozni, ugyanakkor kiemelt figyelmet fordít a középiskolás, egyetemi hallgatói, s kutatói rétegre, valamint a kis- és közepes vállalatok azon szegmensére, melyben jelen van a növekedés, külpiaci megjelenés lehetősége vagy az innovációra, újításra való hajlandóság, a „belső vállalkozói” affinitás.

A Simonyi BEDC 3 különböző programot fejlesztett ki, mely a vállalkozás-, illetve a vállalkozói ötlet stádiumától, szükséges fejlesztéseitől, erőforrás igényétől függően meghatározza az ötlet, termék programba sorolását. Az első ilyen program keretében a Simonyi BEDC reálgazdasági szakemberek bevonásával, évente két alkalommal indítja el a Simonyi Növekedési Programot, melyet exportpiacon is versenyképes termékekkel vagy szolgáltatásokkal rendelkező kis és közepes vállalatok számára ajánl.

A második program, a Simonyi 5LET OUTLET Vállalkozási Ötletverseny célja, hogy az egyetemek, középiskolák polgáraiban rejlő kreativitás, innovativitás napvilágra jöttét, illetve üzleti sikerkompetenciává alakítását elősegítse. A Simonyi BEDC a verseny során új, innovatív üzleti megoldásokat, illetve a hagyományos, meglévő termékek, szolgáltatások javítását célzó ötleteket vár évente három alkalommal, bármely tudományterületről.

Végül a Simonyi Vállalkozásfejlesztési Program, mely a Simonyi Ötletversenyt követi, célja az ötletverseny során felszínre került piacképes ötletek fejlesztése, gyorsítása, valamint a közgazdász/üzleti szakos hallgatók gyakorlatorientált képzése, gyakorlati ismeretekkel való felvértezése. A Simonyi Vállalkozásfejlesztési Programban, ahogy az a Simonyi Növekedési Programra is jellemző, a piaci szereplők aktív szerepet vállalnak a fejlesztés alatt álló ötletek piacosításában, mely a fejlesztési program végén, egy értékelést (pitch meeting) követően a Simonyi Piactéren valósul meg.

A Simonyi BEDC által kínált platformon keresztül a befektetők megismerhetik Pécs innovatív, feltörekvő vállalkozásait, partnereket és humánerőforrást találhatnak jövőbeni fejlesztéseikhez, terveikhez.

A platform az alábbi linken keresztül érhető el: www.pecs.hubbub.net

Kutatói portrék

A Pécsi Tudományegyetem 9 kara nem csupán magas színvonalú oktatása miatt tölt be kulcsfontosságú szerepet Pécsett és a régióban, hanem az ahhoz kapcsolódó kutatási tevékenység és infrastruktúra, a kimagasló PhD képzés kínálta lehetőségek miatt is. Ez a professzionális környezet motiválja és motiválta azon kiemelkedő kutatókat, akik a tudománynak szentelik és szentelték életüket, tudósok, oktatók, professzorok és kutató szakemberek lettek.

A befektetés-ösztönzés vonatkozásában személyeket nem, de kutatói csoportokat részletesen is bemutatunk az alábbiakban, így Ön is mélyrehatóbban megismerheti az egyetemen folyó tudományos munkák irányát, részleteit:

A műszaki kutatásokban külön ki kell emelni a Műszaki és Informatikai Kart, ahol jelenleg is önálló kutatócsoportok működnek a virtuális mérőrendszerek és gépi érzékelés, számítógépes algebrai és dinamikus geometriai rendszerek, az ipari design, az innovatív építőipar, valamint alternatív energiahordozók és autóipari/gépipari fejlesztések terén.

A Szentágothai János Kutatóközpontban a tudományos közösségek 5 nagy tudományterület (Idegtudományi klaszter, Molekuláris biológia klaszter, Épületenergetika klaszter, Immunológia klaszter, Fizika-kémia klaszter) köré szerveződtek az alábbi kutatói csoportok kialakításával:

  • Az Idegtudományi klaszteren belül szerveződött a Keringéskutató laboratórium, Molekuláris neuroendokrinológiai kutatócsoport, Neurobiológiai kutatócsoport, Magatartás élettani kutatócsoport, Strukturális neurobiológia kutatócsoport, Neuronális hálózatok kutatócsoport, Molekuláris farmakológia kutatócsoport, Neurotrauma kutatócsoport.
  • A Molekuláris biológia klaszteren belül szerveződött a Funkcionális genomika kutatócsoport, Humángenetikai és farmakogenomikai kutatócsoport, Lab-on-a-Chip kutatócsoport, Mikrobiális biotechnológia kutatócsoport, Növénybiológiai kutatócsoport, Jelátviteli kutatócsoport, Virológiai kutatócsoport.
  • Az Épületenergetikai klaszteren belül jött létre a Smart City Technologies kutatócsoport.
  • Az Immunológia klaszteren belül jött létre a Nyirokszövet fejlődésbiológiai kutatócsoport, Reproduktív és tumor immunológiai kutatócsoport, Wnt jelátviteli kutatócsoport.
  • A Fizikai-kémia klaszteren belül alakult meg a Légkörfizikai kutatócsoport, Analitikai kémia és geoanalitikai kutatócsoport, Funkcionális fejérjedinamika kutatócsoport, Zöldkémiai kutatócsoport, Nagy intenzitású terahertzes kutatócsoport és a Spektroszkópia kutatócsoport.

Bővebb leírásokat a kutatócsoportokról a itt találhat.

A közgazdaságtudományokat illetően vegyes kutatócsoportoként, az MTA és a PTE közös gondozásában működik az MTA-PTE Innováció Gazdasági Növekedés Kutatócsoport.

A jelenleg bemutatott kiemelt kutatói csoportokon kívül számos remek szakember dolgozik a Pécsi Tudományegyetem különböző karain, akik hazai és nemzetközi kutatásaikkal, projektjeikkel, K+F tevékenységükkel mind a pécsi gazdaság motorjainak tekinthetők. Már lezárult, vagy elindított kutatásaik, projektjeik mind hozzájárulnak a tudomány és az ipar kapcsolatának erősítéséhez.

A PTE kutatóiról, munkájukról többet megtudhat a kapcsolódó adatbázisban.

Az alábbi videókon keresztül emellett mélyrehatóbban megismerheti egy-egy terület elismert szakemberének munkásságát, annak gazdasági-társadalmi jelentőségét.

Nincs kiválasztva adat a Videók nevű blokknál
Irány a webshop!