Háttér

Egy város tőkevonzó képességét nemcsak a meglévő épített infrastruktúra elemei (mint a közlekedési kapcsolatok, ipartelepek, ingatlanok) határozzák meg, de legalább ilyen fontos tényező, hogy milyen, jellegében humán feltételek biztosítják a lehető legnagyobb hatásfokú megtérülést.

Pécs városa a humán környezet tekintetben Magyarország és a környező országok városai közül a legversenyképesebbek között van, hiszen az oktatási rendszere minden szintre kiterjed (a speciális szakiskoláktól a sokrétű PhD képzésig), a több évszázados múltra visszatekintő, de folyamatosan a gazdasági igényekhez igazodó képzési rendszere minden át- és továbbképzési igényt ki tud elégíteni. A képzési rendszerhez hasonlóan a városhoz és vonzáskörzetéhez kapcsolódó munkaerőpiac is növeli Pécs versenyképességét, hiszen minden betelepülni kívánó munkáltató számára megfelelő minőségű és mennyiségű alkalmazottat képes szinte azonnal biztosítani.

A fentiek alátámasztása érdekében az egyes almenüpontok részletesen, szemléltető ábrákkal mutatják be a tőkefogadás kedvező humánfeltételeit, itt alapvetően egy áttekintő képet szeretnénk adni az érdeklődőknek.

Oktatás-képzés

Pécs az 1367-ben alapított egyetemmel Közép-Európa egyik legrégebbi oktatási bázisának számít, mely alapra építkezve érte el a város, hogy a modern kor bármilyen oktatási és képzési igényét ki tudja elégíteni rövid és hosszú távon egyaránt.

A városban összesen 47 darab óvoda és 25 általános iskola működik, az ezekbe az intézményekbe járó kisgyerekek és diákok már a kezdetektől fogva angol, német és horvát nyelviképzésben részesülhetnek. Pécs rendelkezik az országban az egyik legszélesebb középfokú oktatási palettával, hiszen a városban működő 10 gimnázium nagyrésze az országos élvonalba tartozik, valamint ezen intézmények szinte mindegyike biztosít kéttannyelvű képzést (angol, német, horvát, francia, olasz, spanyol nyelveken). A város szakképzési rendszere is rendkívül szélesnek mondható, hiszen az összesen 8 szakközép és szakiskolában közel 40 szakmát sajátíthatnak el tanulók. Természetesen az oktatási piacon megjelennek a piaci OKJ képzések is, melyek csakúgy, mint az állami intézmények kiváló partnerséget biztosítanak a befektetők számára, akár a speciálisan kialakított tanfolyamok, akár a belső tréningek terén.

A város célja, hogy a szakképzési struktúráját az igények szerint alakítsa, ennek érdekében számos együttműködés született a vállalati és oktatási szektor között, akár egyszerű nyári munkák vagy akár duális képzés kapcsán.

A város oktatási zászlóshajója a Pécsi Tudományegyetem, mely a 22 000 fős diák létszámával az ország egyik legnagyobb diáksereggel rendelkező felsőfokú oktatási intézménye. A PTE 9 karán több, mint 200 szak közül választhatnak a diákok. Az egyetem bölcsészkarán angol, német, spanyol, olasz, francia, horvát, orosz szakok működnek, az orvosi karon angol és német nyelvű képzésen, míg a közgazdaságtudományi karon angol nyelvű oktatásban részesülhetnek a diákok, így biztosítva a tökéletes idege nyelvtudással rendelkező munkaerőutánpótlást. Az egyetem az elmúlt években számos olyan programot indított útjára, melyek elsősorban a diákok munkapiaci gyakorlatát hivatott fejleszteni, ennek keretében a vállalati paletta szinte minden szintjén található együttműködés a PTE és a cégek között, akár duális, akár gyakorlati képzés formájában.


FELSŐOKTATÁS

Az innovatív ágazatok befektetői számára létfontosságú kérdés a telephelyválasztáskor, hogy az egyedi tudásigény miként biztosított a tervezett telephely munkaerő-kínálati oldalán.

Értelemszerűen Pécsett a főiskolai és egyetemi képzés központját a Pécsi Tudományegyetem jelenti. Az intézmény jelenleg 9 karon folytat felsőoktatást, amelyekből ki kell emelni a magas szintű jogász, közgazdász és orvos- és gyógyszerészképzést, valamint a Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar mérnökképzését, de ide sorolható még a programtervező informatika és a természettudományos képzés is.Amellett, hogy az egyetem és a város (illetve a Pécsett működő oktatási szervezetek) folyamatosan a piacképes szakmák iránti kereslet kielégítésére törekszik, az egyedi befektetői igények teljesítésében is együttműködő partner. Ennek természetesen több módja is lehetséges:

  • hosszú távú befektetői igény esetén a speciális ismeretek beépítésea képzési programba;
  • a szükséges szakmai átképzés biztosítása;
  • gyakorlati képzésben segítségnyújtás;
  • kutatási, K+F+I együttműködés.

Ahhoz, hogy az egyetem és a befektetők közötti kooperáció minél sikeresebb legyen, a középfokú szakképzés biztosításában is segítséget nyújt az egyetem és a város, hiszen kiterjedt szakmai kapcsolatai révén (egyéb pécsi felnőttoktatási és szakképző szervezeteken keresztül) biztosítani képes a megfelelő szakmunkás-keresletet is.

Jól látható tehát, hogy a Pécsi Tudományegyetem és a város egésze rendelkezik mindazokkal az erőforrásokkal és erős szándékkal, hogy a lehető legnagyobb hatásfokkal segítse a Pécsre települni szándékozó vállalatokat, befektetőket.


SZAKKÉPZÉS

Pécs, mint a Dunántúl oktatási központja az ország egyik legjobb munkaerő utánpótlás bázisának számít, mely cím érdekében a város, az egyetem, valamint a különféle szakképző intézmények mindent meg is tesznek. A város és a vele szakképzés területén együttműködő szervezetek – Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pécsi Tudományegyetem, Pécsi Szakképzési Centrum, és a magán képző helyek – a képzési portfóliójuk kialakítása során minden esetben a piaci igények kielégítésére törekednek.

Az érintett szervezetek mindegyike rugalmas képzési rendszerrel rendelkezik, azaz igény szerint szakiskolai, szakközépiskolai, OKJ-s, és felsőfokú képzés is indítható a befektetői igények figyelembevételével, akár nyelvi képzésekkel is kiegészülve. A városban található széles képzései portfóliónak köszönhetően megoldható a teljes cég folyamatos vagy időszaki képzése, oktatása egészen a szakmunkásoktól a felső menedzsmentig, a befektetői egyedi igényeihez igazodva.

A városi szakközépiskolák (de a magán képzőhelyek is) együttműködés keretében teljes osztályok beiskolázását vállalják a befektető egyedi igényeinek megfelelő képzési formában (mind a tanítás helyszínében, mind az oktatási tárgyak és módszerek tekintetében).

A pécsi képzőhelyek már eddig is számos sikeres együttműködést valósítottak meg az évek során, hiszen az évszázados hagyományokkal rendelkező nyári munka programok mellett elindították az ún. duális képzési programokat, melynek keretében Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karépítészmérnöki, építőmérnöki, gépészmérnöki (épületgépész, üzemfenntartó), mérnökinformatikus, környezetmérnök, villamosmérnök hallgatói az oktatási képzés mellett, folyamatosan, alkalmazotti jogviszonyban helyi vállalatoknál szerezhetnek tapasztalatokat.

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara pedig a diákok gyakorlati tapasztalatszerzésének érdekében az alapszak 7. félévében kötelező gyakorlat teljesítését írták elő, melynek köszönhetően a tanulók sokkal jobb esélyekkel indulnak a munkaerőpiacon, valamint a munkába állásuk is lényegesen zökkenőmentesebb.

A város célja, hogy a vonzó oktatási struktúráját minden befektető figyelmébe ajánlja és annak egyedi igényei mentén közös oktatási programot dolgozzanak ki a befektető és Pécs érdekei mentén

Munkaerőpiac

Bármely gazdasági ág esetében a közép- vagy nagy volumenű termelés alapfeltétele, hogy álljon rendelkezésre a szükséges humán erőforrás úgy a betanított munkások, középfokú szakképzettek, mint a diplomások vonatkozásában. Nemcsak a minőség, hanem a tehát a mennyiség is fontos tényező ezekben az esetben.

A honlap egyéb fejezetei az elégséges szaktudás meglétét hűen igazolják, ebben a fejezetben pedig a mennyiségi, számadat-jellegű információk bemutatására kerül sor.

Általánosságban elmondható a várost illetően, hogy az országos átlagnál magasabb a szakképzettséggel, illetve felsőfokú szakképesítéssel, diplomával rendelkezők és alacsonyabb az általános iskolát el nem végzettek aránya.

Pécsett számos tényező révén biztosított a befektetők megfelelő munkaerőpiaci támogatása és kiszolgálása:

helyben rendelkezésre áll az igénybe vehető, illetőleg az egyetem révén minőségileg képezhető-átképezhető munkaerőtömeg;

a város az ország egyik legnagyobb, nagyon jó belső közlekedési kapcsolatokkal rendelkező agglomerációjának központja is, tehát nagyméretű, párhuzamosan több befektetői munkaerőigény is helyben elégíthető ki;

nincs szükség belföldi munkaerő-mobilizálására, mert úgy a szakmunkások, mint a felsőfokúak esetében a helyi egyetem képes biztosítani a hosszú távú munkaerő-utánpótlást.

A jelentős foglalkoztatási hatással járó befektetések esetében számos olyan országos és EU-s támogatási program létezik, amely elősegíti nemcsak a termelési infrastruktúra kialakítását, de a szükséges humánkapacitás rendelkezésre állását is.

Az egyes kedvezmények az alábbi csoportokra oszthatók:


Képzési célú támogatások

Nemcsak a Széchenyi 2020 program keretében folyamatosan elérhetőek lesznek a vállalati képzési programok, de folyamatosan hirdet ilyen témájú támogatási lehetőségeket a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat is.


Munkahelyteremtés

Ugyancsak többfajta lehetőség létezik a vállalati munkahelyek teremtésére, létszámbővítésre is. Az első alternatívát a már említett, EU-s támogatásokat jelentő Széchenyi 2020 program jelenti, amelyen belül elsősorban a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Program, továbbá a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program jelentenek konkrét pénzügyi segítséget.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat folyamatosan hirdeti meg pályázati lehetőségeit a Nemzeti Foglalkoztatási Alap terhére, amelyek elbírálása gyors és jellemzően infrastruktúra-fejlesztéshez kötött. Helyben elérhető támogatást jelent a foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás, amelynek mértéke a felvett személyek hátrányos helyzetétől függ, egyúttal a támogatott időszakkal egyenértékű ideig (3-6 hónapig) továbbfoglalkoztatásra kötelezi a munkáltatót.

Jól látható tehát, hogy számos, könnyen elérhető pénzügyi forrás áll a befektetőknek rendelkezésére annak érdekében, hogy beruházásukat a lehető legjobb minőségben, de egyúttal költséghatékonyan tudják megvalósítani.

Egyedi beruházói igények esetén külön megállapodás keretében a Pécsi Városfejlesztési Zrt. elkészíti a támogatásigénylés teljes dokumentációját, teljes ügykísérést végez és részt vesz a Pécsre települő vállalkozás részére további pályázati források bevonásában is.

Go to the webshop!