Egyedülálló oktatási infrastruktúra, innovatív K+F centrum, jelentős ipari múlt és jelen, beszállítói partnerek a termelés szinte minden területéről, előkészített infrastruktúra, folyamatos városfejlesztés, egyedi kulturális és kreatív atmoszféra, ezek jellemzik Pécs városát, és ezek teszik Magyarország és Közép- Európa legérdekesebb befektetési célpontjává.


Háttér

Pécs földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően speciális adottságokkal bír, hiszen nemcsak, hogy kaput képez észak és dél, kelet és nyugat között, hanem a területek közötti centrum szerepét is betölti.

Pécs gazdasági, logisztikai, kereskedelmi, oktatási szerepét a földrajzi adottságból eredő telepítő tényezők mellett a kiváló oktatási, kutatási, innovációs infrastruktúrája biztosítja. A város célja, hogy a meglévő iparági, innovációs, K+F, oktatási és épített erőforrásaira támaszkodva új befektetők betelepítésével erősítse a város regionális vezető szerepét, ezzel biztosítva Pécs folyamatos fejlődését mind gazdasági mind humán oldalról.

A város a fenti célok elérése érdekében erős bástyaként támaszkodik a tudásbázisként funkcionáló, összesen 9 karon, közel 2000 oktató-kutatóval, valamint 22 000 diákkal rendelkező Pécsi Tudományegyetemre, és az ott létrehozott kutatóhelyekre, kiemelkedően a K+F+I tevékenységeknek helyet biztosító XXI. századi infrastruktúrával ellátott Szentágothai János Kutatóközpontra.

A város évszázados gazdasági hagyományainak (gépipar, porcelánkészítés, kereskedelem) folyamatos továbbélésé mellett megjelentek az olyan tudásigényes iparágak a város életében, mint az egészség, kreatív és környezetipar, valamint a műszaki tudásra alapozó elektrotechnikai gyártás és a nyelvtudásra építő Shared Service Centerek.

Versenyképesség

A versenyképesség növelése érdekében a különböző iparágak jeles képviselői klaszterekbe tömörültek, a piaci igények jobb lefedése, a munkamegosztás és a sikeres partnerkeresés érdekében. A klaszteresedés eredményeképpen Pécs városa szinte minden iparágban partneri és beszállítói hálózatot tud bemutatni a befektetők számára.

A város mindemellett minden olyan infrastrukturális adottsággal (ipari parkok, barna és zöldmező területek, ingatlanok, irodák) rendelkezik, amely a befektetők idevonzásához szükséges.

Pécs célja, hogy meglévő infrastruktúráját, környezetét, szolgáltatási és oktatási rendszerét folyamatosan fejlessze, melynek érdekében a városrehabilitációs feladatokat ellátó, 100%-os tulajdonában lévő Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-n keresztül az elmúlt 8 évben 100 milliárd forintnyi forrást ruházott be a város fejlesztésébe, melyhez hasonló nagyságrendű fejlesztést kíván végrehajtani a 2014 és 2020 közötti uniós pénzügyi ciklus terhére is.

A meglévő infrastruktúrához, és beszállítói hálózathoz, valamint oktatási környezethez jelentős mértékben hozzátesz Pécs város hangulata és kulturális adottságai.

A tudás városa

Városunk egyik büszkesége az első hazai egyetem címét birtokló Pécsi Tudományegyetem (PTE). Az intézményt 2015-ben a Webometrics a világ 1000 legjobb egyeteme közé választotta (hazai rangsorban az ötödik), megelőzve többek között olyan neves intézményeket, mint a kaliforniai államai egyetemek (Fresno és Los Angeles), vagy éppen a Bukaresti Egyetem. A PTE-n évtizedek óta minőségi jogász- és közgazdászképzés folyik, kiemelkedő a felnőttképzési tevékenysége és élenjáró az orvosi-biológiai, valamint mérnökképzésben is. Kutatási tevékenysége világszerte ismert és elismert. A közelmúltban az intézmény egyik legnagyobb volumenű fejlesztése a Szentágothai János Kutatóközpont kialakítása, amely az idegtudomány, molekuláris biológia, épületenergetika, immunológia, valamint fizika-kémia területén szerez kimagasló eredményeket. Legalább ilyen fontos egyetemi fejlesztés a Klinikai Központ felújítása, korszerűsítése és bővítése 12 milliárd Ft-os támogatással, de ki kell emelni az intézményi felsőoktatási reform keretében végzett tudás- és tananyag-fejlesztést is - szinte minden képzés vonatkozásában. A városi tudásbázist jelentő PTE az elmúlt 7 évben 80 projektet valósított meg mintegy 50 milliárd Ft EU-s támogatással.

Innováció és ipar

A kultúra és a tudás szövetségének egyértelmű következménye a kiteljesedő innováció. Pécsett a kutatás-fejlesztés melegágya és motorja a PTE, valamint azok a vállalkozások, amelyek a teljesen új, non-tradicionális szolgáltatási és termelési szektorban működnek. Kiemelkedő innovatív ágazatokat és így lehetőséget jelentenek a városban az orvosi-biológiai kutatások (új biomarkerek azonosítása, immunmechanizmusok komplex vizsgálata, magzatprotekció), a környezetvédelmi kutatások (energiatermelés, hulladékgazdálkodás), gépipari fejlesztések (alkatrészgyártás, forgácsolás), valamint az élelmiszeripar és a kreatív-kulturális ipar. Ahhoz, hogy a jelzett innovatív ágazatoknak hosszú távon is otthont adjon, Pécs rendelkezik mindazokkal a feltételekkel, amelyek révén megfelelően tudja szolgálni a városba települő vállalkozásokat:

  • Az M6-M60 autópálya révén kiváló a település elérhetősége.
  • A helyi egyetem és szakmai szervezetek képesek biztosítani a szükséges képzést-átképzést.
  • A helyi iparkamara megfelelően tudja szervezni a lokális beszállítói hálózatokat és a helyi önkormányzat konstruktív partnerként nyújt segítségetnemcsak a megfelelő tőketelepítési helyszín kiválasztásában, de a város nagy vonzáskörzete miatt a szükséges munkaerő rendelkezésre állásában is.
  • Kiemelkedő jelentőségű a helyi tömegközlekedés átszervezése a járatvonalak átalakításával és új autóbuszok beszerzésével, így maradéktalanul biztosított a városon belüli gyors és környezetkímélő elérhetőség.

Pécs önkormányzata rendkívül elkötelezett abban, hogy a várost még jobban fejlődő és egyre impozánsabb, élhetőbb településsé tegye. Mindezt a városvezetés meghatározott stratégiai célok, ehhez kapcsolódó beavatkozások mentén végzi úgy, hogy a bevont együttműködő partnerek körét is egyre szélesíti. Ki kell emelni, hogy a város fejlődésében az önkormányzati és állami szektor mellett kiemelt szerepe van nemcsak a társadalmi és szakmai szervezeteknek, de az itt működő vagy ide érkező vállalkozásoknak, befektetőknek is.

Videó

Go to the webshop!