A kiállításhoz kapcsolódó roll-up nyomtatott módszertani tabló bemutatása:

Time
09/22/2021 5:00 PM - 10.19 17:00:00

Csontváry Képzőművészeti Stúdió Egyesület régóta alkalmaz népművészeti formákat és szimbólumokat művészetterápiás műhelyében, amelyeket Platthy István művészetterapeuta, mesterpedagógus fejlesztet ki.

A népművészet formavilágának vizuális nyelvi gondolkozásmódjára jellemző, hogy leképezi a természet és a benne élő ember szorosan egymásba kapcsolódó testi-lelki folyamatait. Ez a költőien megjelenített kifejezésmód alkalmas arra, hogy segítségével olyan folyamatokat éljünk át, amely keretet adhat a saját elszenvedett traumáink, érzelmi elhanyagoltságunk, önvalónk megtalálásához, énünk szerves megéléséhez, önkifejező módú szimbolikus feldolgozásához. A népművészeti motívumokat és szimbólumokat, a népi műveltség képzeteit nem lemásolva, hanem értelmezve, továbbgondolva teremtik meg saját személyes szimbolikus képi világukat, sajátos képzeteiket jelenítik meg ebben alkotóink.


Fontosnak tartjuk, hogy a mai generációkhoz is közelebb kerüljön a természet, ezért a régi korok kultúrájának mintájára a természet örökösen megújuló folyamatait dolgozzuk fel a művészet eszközeivel, jelenítjük meg antropomorf-szimbolikus módon. Programunkkal el szeretnénk érni, hogy a gyermekek, fiatalok belsőséges kapcsolatba kerüljenek a természettel, és őseink ránk hagyott népi szellemi örökségével.
Arra tanítjuk őket, hogy mindehhez alkotó módon viszonyuljanak, egy új emberibb kultúra létrehozása érdekében. Nem a múlt kultúráját kívánjuk rekonstruálni, konzerválni, hanem a múlt gyökereiből táplálkozva a mai tömegkultúránál egy új értékesebb kultúra megélésén fáradozunk.

A rajzmódszertani feladatsorokat a 12-es egységű természeti változásrend köré szervezzük, hozzá illően a különböző időszakokban, az analógiás gondolkodás szabályai szerint, a népi kalendáriumot felhasználva. („ Jégen járó január, havat fúvó február, rügymozdító március, ágzöldítő április, virágnyitó május, szárba szökellő június, sarlósuhintó július, aranyat izzó augusztus, szőlő szagú szeptember, levelet osztó október, ködnevelő november, deres – daras december.” ) Ez kerül bemutatásra a módszertani tablón.

Kép
Megközelíthetőség

Főpályaudvarról a 31,32,34Y és 35Y számú buszokkal közelíthető meg. Parkolási lehetőség a Barbakánnál.

Contact
Name
Civil Közösségek Háza – Gebauer Galéria
Address
7624, Pécs Szent István tér 17.
Phone number
+36 72 215 543
Email
Opening time

Monday: 09:00 - 19:00
Tuesday: 09:00 - 19:00
Wednesday: 09:00 - 19:00
Thursday: 09:00 - 19:00
Friday: 09:00 - 19:00
Saturday: Closed
Sunday: Closed

Go to the webshop!